रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । 

इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर, असिस्टेन्ट-सब-इन्जिनियर र अमिनको अन्तर्वार्ताको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना !