वडा नं.४, हिमगंगा

साविक हिमगंगा गा.वि.स.

सीमाना:–

पूर्व: लिखुखोला पश्चिम : वडा नं ६, ओख्रेनी लट्टे खोला(तारेभीरको सिर)
उत्तर : फलाटेखोला दक्षिण : फोन्द्री खोला

क्षेत्रफल : ३४९५ हे.

Nepali
Population: 
५८५२
Ward Contact Number: 
९७४४०७१७५७
रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ४ को नक्सा