FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखा

सम्पत्ति तथा व्यवसायिक करको सफ्टवेयर सञ्चालन सम्बन्धि तालिम

सम्पत्ति तथा व्यवसायिक करको सफ्टवेयर सञ्चालन सम्बन्धि तालिम

test account

Image:
Supporting Documents:

test it

Image:
Supporting Documents:

परिपत्र (श्री सबै सामुदायिक एवम् संस्थागत विद्यालयहरु, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

परिपत्र (श्री सबै सामुदायिक एवम् संस्थागत विद्यालयहरु, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०७७/०३/२७)

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०७७/०३/२७)

नाम, थर र ठेगाना संशोधन सम्बन्धमी सूचना।

नाम, थर र ठेगाना संशोधन सम्बन्धमी सूचना।

Pages