FAQs Complain Problems

फोटो ग्यालरी

रामेछाप नगरपालिकाको छैठौं नगर सभा सम्पन्न भएको छ। नगर सभाबाट चार वटा ऐन पारित भएको छ। पारित भएका ऐनहरुः
१. रामेछाप नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ( नियमित तथा व्यवस्थित) ऐन २०७६
२. रामेछाप नगरपालिकाको पशुस्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७६
३. रामेछाप नगरपालिकाको कर र गैर कर राजस्व उठाउने सम्बन्धि ऐन २०७६
४. रामेछाप नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०७६

, , ,
Post date: Monday, January 13, 2020 - 15:05

रामेछाप नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रवाह भएको सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणको प्रभावकारीता विषयक "सार्वजनिक सुनुवाई" कार्यक्रम मिति २०७६ पौष ११ गते सम्पन्न भयो‍। साथै सोही कार्यक्रमको अवसरमा मिति २०७६/४/१० मा साँघुटार बजारमा आगलागि भै रामेछाप नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६/४/१९ को निर्णयानुसार श्री अंकित श्रेष्ठ, श्री अनिस थापा मगर, श्री हरि माया मगर र श्री राजन कुमार सुवेदीलाई जनही रु. २५,००० को दरले सहयोग रकम वितरण गरियो।

, , , , , , , , , , ,
Post date: Sunday, December 29, 2019 - 13:44

प्रधानाध्यापक र वि.व्य.स. अध्ययक्षहरुका लागि विद्यालय सुधार योजना, सामाजिक परिक्षण र विद्यालय अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण साधन तथा शैक्षिक सुशासन सम्बन्धि एक दिवसिय गोष्ठी (२०७६/०९/०९)

, , , , ,
Post date: Thursday, December 26, 2019 - 16:16