सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

पदको नाम : रेडियोग्राफर (तह ५)

 संख्या : १ (एक)

कार्यविवरण यसै साथ रहेको जानकारी अनुरोध छ.

Audio Notice Board सेवा सुचारु भएको सम्बन्धमा।

रामेछाप नगरपालिकाले छिटो, छरितो, भरपर्दो र प्रभावकारी रुपमा कार्यालयका सूचनाहरू प्रवाह गरी सुशासनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले.......थप पढ्न

सूचना सूचना सूचना ।

प्रस्तुत बिषयमा यस नगरपालिकावाट मिति २०७५।०३।२८ मा पुष्पबृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित सेवा करारमा लिने.......

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

यस नगरपालिका कार्यालयको निम्न पद ६ महिनाका लागि करार द्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्नानुसार योग्यता पुगेका ..............थप पढ्नको लागि click गर्नुहोस

रामेछाप नगर कार्यपालिकाकाे सूचना

यस नगरपालिकाले यही २०७४ साल चैत २६ गते बिहान ११.०० बजे नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित भालूखाेपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक़म राखेकाे हुंदा उक्त कार्यक़ममा सहभागी भै दिन हुन सम्वन्धित सबैकाे जानकारीका लागि अनुरोध छ ।