रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । 

Staff

Name Designation Section Phone
इश्वर राज दाहाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ०४८-४०११६/९८५४०४९१११
ज्ञान बहादुर खड्का लेखा अधिकृत ९८४९६३२२३५
ज्ञान बहादुर खड्का सूचना अधिकारी ९८४९६३२२३५