रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । 

Staff

Name Designation Section Phone
Ishwor Raj Dahal Executive Officer 048-400116/9854049111
ज्ञान बहादुर खड्का लेखा अधिकृत ९८४९६३२२३५
ज्ञान बहादुर खड्का सूचना अधिकारी ९८४९६३२२३५