Photo Gallery

२०७६ श्रावण ९ गतेका दिन यस नगरपालिका वडा नं.३ स्थित साघुटार बजारमा भएको आगलागिबाट ४ वटा घर पुर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भई करोडौ रुपैया बराबरको धनमाल क्षति हुन पुगेकोमा क्षतिग्रस्त ४ घरका ७ परिवारलाई सोहि दिन यस नगरपालिकाको तर्फबाट उप-प्रमुखको समुउपस्थितिमा तत्काल राहात सहयोगका लागि बसाई एवमं साद्यान्न सामाग्री, लत्ता कपडा र प्रति एक महिनाको कोठा भाडा समेत उपलब्ध गराईएको थियो। मिति २०७६।४।१९ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट ति अग्नि पिडित ४ घर परिवारलाई अस्थाई आवास प्रबन्ध स्वरुप रु.२५,०००।– दरले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ।

Post date: Monday, August 5, 2019 - 13:43
, , , , , , ,
Post date: Thursday, July 11, 2019 - 07:20
, , , , , , , , , ,
Post date: Tuesday, June 25, 2019 - 15:52
, , , , ,
Post date: Friday, May 3, 2019 - 13:13
, , , ,
Post date: Sunday, April 7, 2019 - 11:32
, , , , , ,
Post date: Friday, April 5, 2019 - 21:01
प्रमुख, , , , , , , , , , , , ,
Post date: Sunday, March 31, 2019 - 17:09
नगर स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन - २०७५ फागुन १७ र १८, नगर स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन - २०७५ फागुन १७ र १८, नगर स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन - २०७५ फागुन १७ र १८, नगर स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन - २०७५ फागुन १७ र १८, नगर स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन - २०७५ फागुन १७ र १८, नगर स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन - २०७५ फागुन १७ र १८, नगर स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन - २०७५ फागुन १७ र १८
Post date: Monday, March 11, 2019 - 11:54