रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ।

रामेछाप नगरपालिकाको छोटो परिचय :

 गठन मिति : २०७३/११/२२

नगरपालिका गठन हुंदा साविक गाविसहरु : रामेछाप, सुकाजाेर र ओख़ाेनी 

हाल थप भएका गाविसहरु : गाेठगाँउ, देउराली, साँघुटार, हिमगंगा र रामपुर ।

वडा संख्या : ९ 

क्षेत्रफल : २०२.४५ ब.कि.मी.

कुल जनसंख्या : २८६१२

नगरपालिका केन्द़ : रामेछाप बजार, वडा नं. ८

नगरपालिकाकाे नगर सभा २०७६/०३/२५ मा सम्पन भएकाे थियाे।

Pages