FAQs Complain Problems

रकम शोधभर्ना सम्बन्धमा।

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका/ डायलइसिस गरिएका/ क्यान्सर रोगी/ मेरुदण्ड पक्षघार भएकाका व्यक्तिहरुलाई औषधी उपचार बापतको खर्चको रकम शोधभर्नाको सूची

Supporting Documents: