FAQs Complain Problems

सार्वजनिक निजि साझेदारीमा Library तथा ICT सामाग्री वितरण बारे जानकारी।

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक निजि साझेदारीमा Library तथा ICT सामाग्री वितरण तपसिलको स्थान र मितिमा हुने भएकोले सम्बन्धी सबैमा जानकारी गराईन्छ।

तपसिल

स्थानः मन्थली मा.वि., मन्थली, रामेछाप

मितिः २०७६ मंसिर ४ गते

सामाग्रीहरुः 1. Desktop computer-2 gb ram 500 gb HHD

                2. Projector

               3.cctv ip

               4.Books usefull 1 ctn

               5.Photocopy printer with scanner

               6.E-Library 32 gb services charge Rs. 40000.

थप जानकारीको लागि फोन नं. ः 9851205039/014220176