FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०८०।८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा वजेट

रामेछाप नगरपालिकाको तेह्रौं नगर सभामा रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख श्री लवश्री न्यौपानेज्यूले पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

नवौ नगर सभामा पेश भएको आ.व. २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट

"कृषि, पर्यटन, खानेपानी हाम्रो पुर्वाधार,

रामेछाप नगर विकासको दिगो आधार। "

भन्ने रामेछाप नगरपालिकाको प्रथम सभाले लिएको लक्ष्यलाई आत्म साथ गर्दै आज मिति २०७८/०३/१० गतेका दिन रामेछाप नगरपालिकाको प्रमुख श्री नर बहादुर थापा मगर ज्यूको अध्यक्षतामा नवौं नगर सभा सम्पन्न भएको छ।