FAQs Complain Problems

प्राविधिक ग्रेड (छुट) माग गर्ने सम्बन्धमा। (सम्बन्धित माध्यामिक एवम् आधारभुत विद्यालयहरु, रामेछाप नपा)