FAQs Complain Problems

वडा नं. ९, ल्याङ्गल्याङ्ग

यो वडा साविकको रामेछाप नपा ५,६,७ हो।

जन प्रतिनिधिको सम्पर्क नम्बर

१. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ   - वडा अध्यक्ष - ९८४४३१५५७९

२. रिता कुमारी श्रेष्ठ  - महिला वडा सदस्य  - ९८४९६४४१३४

३. जन्तरी कामी  - दलित महिला वडा सदस्य - ९८६९२६५६६१

४. तोरण बहादुर शाही - खुल्ला वडा सदस्य - ९७४४०२३४१४

५. राम कुमार श्रेष्ठ  - खुल्ला वडा सदस्य - ९८६३५४५९३६

वडा कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण


नामः पवित्रा केसी
पदः वडा सचिव (खापासटे)
9844044218


नामः 
पदः 
 


नामः उसा राय
पदः सहायक क.अ.
9864015783


नामः सोस्तान तामाङ
पदः कार्यालय सहयोगी
9848740308

5
नामः गिता मगर
पदः कार्यालय सहयोगी
9849852836

आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ल्याङल्याङमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण

1
मञ्जु कुमारी श्रेष्ठ
अ हे व
९८६८८३२८७७

2
लक्ष्मी हायू
अ न मी
९८६४११३७१३

3
शोभा थापा
का स
९८६१८१४१५८

 Email: ramechhapmun09@gmail.com

Nepali
Population: 
२२८७
Ward Contact Number: 
९८४४३१५५७९
रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ९ को नक्सा
Weight: 
9