FAQs Complain Problems

विद्यालयस्तरीय परिक्षा सञ्चालन एवम् आधारभुत तह उत्तीर्ण (कक्षा८) परिक्षाको नतिजा प्रका|शन सम्बन्धमा। (श्री सबै सामुदायिक एवम् संस्थागत विद्यालयहरु, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)