FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

रानपा वडा नं. ९ को महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत एड्भान्स सिलाई बुनाई तालिम

वडा भेला (आ.व.०७५।७६ को वार्षिक योजना तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा,सुकाजोर)

शिल बन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सुचना।

सम्माननिय उप सभामुख ज्यू एवम् अन्य अतिथि ज्यूहरुसँगको छलफल।

दिपक कुमार श्रेष्ठ

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम (रानपा - १, गोठगाउँ)

नगर स्तरीय बाटो अनुगमन

नागरिक वडा पत्र

Image:
Supporting Documents:

व्यवसाय ईजाजत पत्र लिने सम्बन्धमा।

एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम, २ र ३ गते बैशाख २०७५

Pages