FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। (औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी) २०८०/११/०१

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। (औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी) २०८०/११/०१

आयोडिन महिना २०२४ अभियान

आयोडिन महिना २०२४ अभियान

मकै बिउ उत्पादन कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना। (वडा कार्यालयहरु सबै, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

मकै बिउ उत्पादन कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना। (वडा कार्यालयहरु सबै, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

स्पष्ट पारिएको सम्बन्धी सूचना

स्पष्ट पारिएको सम्बन्धी सूचना

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

Pages