FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखा

कृषि स्नातक प्राविधिकको लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

कृषि स्नातक प्राविधिकको लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा। (वडा कार्यालय सबै)

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा। (वडा कार्यालय सबै)

रकम दाबी गर्ने सम्बन्धी सूचना।

रकम दाबी गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आलु प्रवर्द्वन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना।

आलु प्रवर्द्वन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना।

मौजुदा सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना।

मौजुदा सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना।

Pages