FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

स्वास्थ्य शिविर सम्वन्धि सूचना।

स्वास्थ्य शिविर सम्वन्धि सूचना।

योजना सम्झौता तथा उपभोक्ता समिति पदाधिकारीलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम।

योजना सम्झौता तथा उपभोक्ता समिति पदाधिकारीलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समिक्षा

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समिक्षा

धान मकैको बीउ माग गर्ने सम्बन्धि सुचना। (२०७९/०८/१३)

धान मकैको बीउ माग गर्ने सम्बन्धि सुचना। (२०७९/०८/१३)

राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७९

राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७९

Pages