FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखा

कृषि स्नातक प्राविधिकको कार्यविवरण

कृषि स्नातक प्राविधिकको कार्यविवरण

कृषि स्नातक प्राविधिकको कार्यविवरण

कृषि स्नातक प्राविधिकको कार्यविवरण

कृषि स्नातक प्राविधिक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना। (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः२०८०/०८/०५ गते)

कृषि स्नातक प्राविधिक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना। (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः२०८०/०८/०५ गते)

इजरायलमा अलपत्र पर्नु भएका नेपालीहरुलाई उद्वार सहजिकरणको लागि सूचना।

इजरायलमा अलपत्र पर्नु भएका नेपालीहरुलाई उद्वार सहजिकरणको लागि सूचना।

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना।

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना।

Pages