FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

कृषक स्तर कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धि २ दिने हाते ट्याक्टर मर्मत तालिम सम्पन्न। (मितिः २०८०/११/१९ र २० गते)

कृषक स्तर कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धि २ दिने हाते ट्याक्टर मर्मत तालिम सम्पन्न। (मितिः २०८०/११/१९ र २० गते)

रामेछाप नगरपालिकाले सञ्चालन गतेको घुम्ति स्वास्थ्य शिविरको केही तस्विरहरु (२०८०/११/१९)

रामेछाप नगरपालिकाले सञ्चालन गतेको घुम्ति स्वास्थ्य शिविरको केही तस्विरहरु (२०८०/११/१९)

७ दिने दुना टपरी बनाउने सीप विकास तालिम उदघाटन कार्यक्रम र तालिम सञ्चालन

७ दिने दुना टपरी बनाउने सीप विकास तालिम उदघाटन कार्यक्रम र तालिम सञ्चालन

सुचना पठाईएको बारे। (सबै वडा कार्यालय, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

सुचना पठाईएको बारे। (सबै वडा कार्यालय, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

Pages