FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

Invitation for bids for supply and delivery of stationary items

Invitation for bids for supply and delivery of stationary items

कार्यक्रम हुने सम्बन्धमा। (वडा कार्यालय सबै, रामेछाप नपा अन्तर्गत)

कार्यक्रम हुने सम्बन्धमा। (वडा कार्यालय सबै, रामेछाप नपा अन्तर्गत)

तरकारी खेतीमा युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना। (प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७९/१०/२७ गते)

तरकारी खेतीमा युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना। (प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७९/१०/२७ गते)

प्रविधि हस्तान्तरण र युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्सान अनुदान सम्बन्धि सूचना।

प्रविधि हस्तान्तरण र युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्सान अनुदान सम्बन्धि सूचना।

प्रगति विवरण २०७९ पौष सम्म

प्रगति विवरण २०७९ पौष सम्म

Pages