FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताको स्कृनिङ तथा व्यवस्थापन शिविर (२०८०/१०/१४-१७)

प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताको स्कृनिङ तथा व्यवस्थापन शिविर (२०८०/१०/१४-१७)

कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

रकम शोधभर्ना सम्बन्धमा।

रकम शोधभर्ना सम्बन्धमा।

प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी सूचना।

प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी सूचना।

Basant K.C.

Image:
Supporting Documents:

बसन्त के.सी.

Image:
Supporting Documents:

Pages