FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। (२०७९/०७/१६)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। (२०७९/०७/१६)

आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।

आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।

रामेछाप नगरपालिकाको रातो किताब (२०७९/८०)

रामेछाप नगरपालिकाको रातो किताब (२०७९/८०)

लुम्विनी अन्तराष्ट्रिय एकेडेमीले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धि सूचना।

लुम्विनी अन्तराष्ट्रिय एकेडेमीले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धि सूचना।

खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुले जरिवाना दाखिला गरी भौचर बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुले जरिवाना दाखिला गरी भौचर बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

Pages