FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादे ज्यूको विदाई तथा फेरी भेटौला कार्यक्रम। (२०७९/०६/०९)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादे ज्यूको विदाई तथा फेरी भेटौला कार्यक्रम। (२०७९/०६/०९)

रामेछाप नगरपालिकाको गत आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न। (२०७९।०५।३०)

रामेछाप नगरपालिकाको गत आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न। (२०७९।०५।३०)

"बालमैत्री समाजको आधारः जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार।" भन्ने नारालाई आत्मासाथ गर्दै ५८ औं राष्ट्रिय बाल दिवस (२०७९/०५/२९)

"बालमैत्री समाजको आधारः जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार।" भन्ने नारालाई आत्मासाथ गर्दै ५८ औं राष्ट्रिय बाल दिवस (२०७९/०५/२९)

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मन्थली रामेछापबाट प्राप्त सूचना टाँस गरिएको बारे।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मन्थली रामेछापबाट प्राप्त सूचना टाँस गरिएको बारे।

बाल दिवस कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

बाल दिवस कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

Pages