FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

सूचना टाँस गरी प्रचार प्रसार गरिदिने बारे।(वडा कार्यालयहरु सबै, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

लम्की स्किन तथा खोरेत खोप सम्बन्धमा। (वडा कार्यालयहरु सबै, रामेछाप नगरपालिका अनतर्गत)

लम्की स्किन तथा खोरेत खोप सम्बन्धमा। (वडा कार्यालयहरु सबै, रामेछाप नगरपालिका अनतर्गत)

Rashmi Kafle

Image:
Supporting Documents:

रश्मी काफ्ले

Image:
Supporting Documents:

सूचना प्रसारण गरिदिने बारे।

सूचना प्रसारण गरिदिने बारे।

Invitation for Bids (Supply and delivery of medicine and surgical items at Ramechhap Municipality)

Invitation for Bids (Supply and delivery of medicine and surgical items at Ramechhap Municipality)

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम।

Pages