FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

भुमिका सम्बन्धमा। (श्री बालमैत्री स्थानीय शासन वडा सम्पर्क व्यक्ति सबै, रामेछाप नगरपालिका)

सुत्केरी आमाहरुको लागि सुत्केरी कोसेली झोला वितरण कार्यक्रम (२०८०/१०/०४)

सुत्केरी आमाहरुको लागि सुत्केरी कोसेली झोला वितरण कार्यक्रम (२०८०/१०/०४)

मकै वीउ उत्पादन कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

मकै वीउ उत्पादन कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

मकैको वीउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना।

मकैको वीउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना।

प्रध्यानाध्यापकहरुसँगको नियमित बैठकमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी छलफल। (२०८०/१०/०७ गते)

प्रध्यानाध्यापकहरुसँगको नियमित बैठकमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी छलफल। (२०८०/१०/०७ गते)

सूचना टाँस गरी प्रचार प्रसार गरिदिने बारे।(वडा कार्यालयहरु सबै, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

Pages