FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

रामेछाप नगर कार्यपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिहरुसगँ अन्तर्क्रिया तथा समन्वय बैठक

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त रामेछाप नगरपालिकाको पुनर्निर्माण योजना २०७५

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त रामेछाप नगरपालिकाको पुनर्निर्माण योजना २०७५

सृजना खड्का

Image:
Supporting Documents:

नर बहादुर थापा मगर

Citizen Charter

Image:
Supporting Documents:

समस्या दर्ता

Image:
Supporting Documents:

सुझाव तथा गुनासो

Image:
Supporting Documents:

Vacancy for staff nurse, H.A.,A.N.M.

Image:
Supporting Documents:

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

Pages