FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखा

सवै सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि सुचना

सवै सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि सुचना

कोभिड १९ रोकथाम गर्नको लागि रामेछाप नगरपालिकाले गरेको निर्णय। (२०७७।६।२२)

कोभिड १९ रोकथाम गर्नको लागि रामेछाप नगरपालिकाले गरेको निर्णय। (२०७७।६।२२)

"कोभिड १९ को संक्रमण हुनबाट आफु बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं"

"कोभिड १९ को संक्रमण हुनबाट आफु बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं"

सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा रामेछाप नगरपालिकाको अपिल "कोभिड १९ को संक्रमण हुनबाट आफु बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं"

सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा रामेछाप नगरपालिकाको अपिल "कोभिड १९ को संक्रमण हुनबाट आफु बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं"

COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रामेछाप नगरपालिकाले गरेको निर्णयहरु।

COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रामेछाप नगरपालिकाले गरेको निर्णयहरु।

Pages