FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

रामेछाप नगरपालिका भएर संचालन हुने बसहरुको रुट र समय तालिका सम्बन्धि विज्ञप्ति।

रामेछाप नगरपालिका भएर संचालन हुने बसहरुको रुट र समय तालिका सम्बन्धि विज्ञप्ति।

विज्ञप्ति

Image:
Supporting Documents:

विज्ञप्ति

Image:
Supporting Documents:

मेसिनद्वारा होजियारी रिफ्रेसर तालिम।

मेसिनद्वारा होजियारी रिफ्रेसर तालिम।

स्वतःप्रकाशन २०८० चैत्र

स्वतःप्रकाशन २०८० चैत्र

बजेट सिलिङ्ग र मार्ग दर्शनका सम्बन्धमा। (श्री सबै वडा कार्यालयहरु, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

बजेट सिलिङ्ग र मार्ग दर्शनका सम्बन्धमा। (श्री सबै वडा कार्यालयहरु, रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत)

Pages