FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखा

स्यानिटरी प्याडको नमुना पेश गर्ने सम्बन्धमा।

स्यानिटरी प्याडको नमुना पेश गर्ने सम्बन्धमा।

मुल्याङ्कनका आधार सूचक सहित विवरण पेश गर्ने बारे। (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (सबै), रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत।)

मुल्याङ्कनका आधार सूचक सहित विवरण पेश गर्ने बारे। (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (सबै), रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत।)

विद्यार्थी भर्ना एवम् सिकाई निरन्तरता सम्बन्धमा। (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु (सबै), रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत।)

विद्यार्थी भर्ना एवम् सिकाई निरन्तरता सम्बन्धमा। (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु (सबै), रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत।)

मिति २०७८/०३/०९ गते सम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको सम्बन्धि रामेछाप नगरपालिका, रामेछापको सूचना।

मिति २०७८/०३/०९ गते सम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको सम्बन्धि रामेछाप नगरपालिका, रामेछापको सूचना।

विद्यार्थी निर्मित रचना एवम् प्रतिभाहरु पेश गर्ने बारे। (सामुदायिक एवम् संस्थागत विद्यालयहरु (सबै), रामेछाप नगरपालिका।)

विद्यार्थी निर्मित रचना एवम् प्रतिभाहरु पेश गर्ने बारे। (सामुदायिक एवम् संस्थागत विद्यालयहरु (सबै), रामेछाप नगरपालिका।)

Pages