FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखा

मे.अ., हे.अ., स्टाफ नर्स, ल्याव टेक्निसियन र सरसफाईकर्मी पदको लागि लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

मे.अ., हे.अ., स्टाफ नर्स, ल्याव टेक्निसियन र सरसफाईकर्मी पदको लागि लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

कृषि स्नातक (प्राविधिक) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।

कृषि स्नातक (प्राविधिक) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।

२०औं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस

२०औं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस

व्यवसायिक पशु वीमा अनुदान माग सम्बन्धी सूचना।

व्यवसायिक पशु वीमा अनुदान माग सम्बन्धी सूचना।

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

Pages